تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 103449
تاریخ ثبت نام : 1393/8/6
تعداد بازدید : 2441
مدیرت :
عثمانی
خدمات :
نواع دستگاه های هشدار دهنده نشت گاز
موبایل :
09119880447 -
تلفن :
33285544 -
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - مجتمع تجاری کردستان واحد 280
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط