تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 105162
تاریخ ثبت نام : 1394/4/21
تعداد بازدید : 4135
مدیرت :
دکتر محسن شهیدی
خدمات :
مطب دکتر محسن شهیدی فوق تخصص قلب و مراقبتهای ویژه از کانادا عضو هیئت علمی دانشگاه در سنندج - مطب دکتر محسن شهیدی فوق تخصص قلب و مراقبتهای ویژه در سنندج - اکوکار دیدگرافی رنگی پیشرفته در سنندج - اکوکار دیوگرافی و سونگرافی جنین در سنندج - انجام عمل های جراحی قلب بسته بر اساس تکنیک پیشرفته دنیا در سنندج - جراحی قلب در سنندج - فوق تخصص جراحی قلب در سنندج - متخصص جراحی قلب در سنندج - فوق تخصص قلب و عروق در سنندج
موبایل :
-
تلفن :
08733230287 - 08733289754
فاکس :
sms :
ایمیل :
m.shahidi2010@gmail.com
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - خیابان آبیدر - کوچه گلبرگ جنب پیتزا شهروند - انتهای کوچه - مطب دکتر محسن شهیدی فوق تخصص قلب و مراقبتهای ویژه
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط