تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 146300
تاریخ ثبت نام : 1397/5/16
تعداد بازدید : 3589
مدیرت :
مركز درمان اعتياد
خدمات :
مركز درمان اعتياد سلامت بامجوز رسمي از سازمان بهزيستي و دانشگاه علوم پزشكي كردستان با كادري مجرب پزشك،روانشناس ،پرستار دارو درماني ،روان درماني ،گروه درماني ،خانواده درماني با تعرفه دولتي پذيرش :عصرها
موبایل :
۰۸۷٣٣٦٢٤٦٥٤ -
تلفن :
۰۸۷٣٣٦٢٤٦٥٤ -
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
کردستان -سنندج - سنندج شريف آباد خيابان يك طرفه اوالان جنب دكوراسيون نظري بن بست اول مركز درمان اعتياد سلامت
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط