تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 156379
تاریخ ثبت نام : 1397/12/1
تعداد بازدید : 158
مدیرت :
سارینا شوکتیار
خدمات :
تدریس کاپمیوتر در مدارس و آموزشگاه ها
موبایل :
09180813288 -
تلفن :
08733265774 -
فاکس :
sms :
ایمیل :
sarina.shokatyar@gmail.com
وب سایت :
آدرس :
کردستان -سنندج - مردوخ شمالی. کوچه نائب شکرالله
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط