تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 186881
تاریخ ثبت نام : 1400/9/8
تعداد بازدید : 115
مدیرت :
شرکت فنی مهندسی
خدمات :
طراحی واجرای انواع ترانسفورماتور هوایی وخط هوایی نصب تابلو سیستم ارت احداث پست زمینی وهوایی فشار ضعیف متوسط وقوی ۳راه برق روبروی اداره برق ۰۹۱۹۰۴۱۳۰۹۰
موبایل :
۰۹۱۹۰۴۱۳۰۹۰ - ۰۹۱۸۳۷۲۵۰۵۹
تلفن :
-
فاکس :
sms :
۰۹۱۹۰۴۱۳۰۹۰
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
کردستان - - ۳راه اکباتان روبروی اداره برق
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط