تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 42545
تاریخ ثبت نام : 1392/12/2
تعداد بازدید : 2214
مدیرت :
ساعدپناه و محمدی
خدمات :
وانت تلفنی
موبایل :
09183710561 - 09181710918
تلفن :
3227000 -
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - 50 متر بالاتر از میدان 12 فروردین
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط