تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 42747
تاریخ ثبت نام : 1392/12/6
تعداد بازدید : 3684
مدیرت :
خدمات :
انواع غذا
موبایل :
09181710549 -
تلفن :
3283229 - 3238444
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - خیابان نمکی
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط