تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 42772
تاریخ ثبت نام : 1392/12/10
تعداد بازدید : 1649
مدیرت :
شهين کنعاني
خدمات :
موبایل :
-
تلفن :
3230061 - 3230067
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - بيمارستان توحيد بخش عفوني
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط