نتایج جستجو


کباب داغ و نان داغ
آدرس: سنندج خیابان ادب - روبروی تعاونی تاکسیرانی


چلوکبابی ئاگرین در سنندج - کبابی در سنندج - چلوکبابی سنندج -کوبیده - جوجه - فیله - برگ -چلوخورشت - زرشک پلو و انواع چلوکباب در سنندج - چلوکباب خوب در سنندج - بهترین چلوکباب در سنندج - خوشمزه ترین چلوکبابی در سنندج - چلوکباب تمیز و شیک در سنندج
آدرس: سنندج شهرک سعدی - چلوکبابی ئاگرین


پذیرایی با جگر، دل، دنبلان، قلوه، گوشت، مرغ آماده و خوش گوشت در سنندج
آدرس: سنندج بلوار شبلی - جنب پیتزا یاران - جگری مسناو


کبابی بعثت سنندج - پخت برنج ایرانی - کبابی در سنندج - کبابی سنندج
آدرس: سنندج چهار راه سیروش - ابتدای بلوار بعثت - کبابی بعثت


کبابی، جوجه کبابی شهرک در سنندج
آدرس: سنندج ایستگاه عباس آباد - مغازه های شهرداری - روبروی درب پایین شهرک صنعتی تعمیرکاران - روبروی سردخانه ادب


جگرگی کوسالان سنندج - جگرکی تمیز در سنندج - جگرکی سنندج
آدرس: سنندج میدان آزادی - جنب کازیوه - جگرگی کوسالان


کبابی حق شناس - کبابی شاه محمد سنندج - بهترین کبابی سنندج - کبابی تمیز در سنندج - معروفترین کبابی سنندج
آدرس: سنندج - کبابی شاه محمد