تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 103573
تاریخ ثبت نام : 1393/8/25
تعداد بازدید : 2097
مدیرت :
حمید رادپور
خدمات :
تولید و فروش محصولات صنایع دستی
موبایل :
09184500148 -
تلفن :
087 -
فاکس :
sms :
30001220202019
ایمیل :
backgammon_sanandaj@yahoo.com
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - سنندج
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط