تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 42729
تاریخ ثبت نام : 1392/12/5
تعداد بازدید : 2967
مدیرت :
خدمات :
فروش کامپیوتر
موبایل :
-
تلفن :
3249400 - 3249401
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - خیابان فلسطین (ژاندارمری) - روبروی دبیرستان شاهد هوشمند
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط