تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 43113
تاریخ ثبت نام : 1392/12/17
تعداد بازدید : 3141
مدیرت :
داوود گل محمدی
خدمات :
تعویض روغنی - روغن آترود
موبایل :
09183736470 -
تلفن :
3231510 -
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - دگایران - نرسیده به بیمارستان توحید
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط