تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 146247
تاریخ ثبت نام : 1397/2/8
تعداد بازدید : 473
مدیرت :
فواد نصیری
خدمات :
برقکاری ساختمان انجام تمام امورات برق ازصفر تاصد
موبایل :
09187732017 - 09226721917
تلفن :
-
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
- - سنندج خ کارگر سنندج خ مردخ
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط